דף הבית
אירועים
תחרות על שם אברהם קלון למלחינים צעירים
הנהלת איגוד הקומפוזיטורים בישראל מודיעה בזאת על חלוקה של מלגת לימודים ע"ש קלון לקומפוזיטור\ית צעיר\ה, תושב\ת קבע בישראל שגילו\ה לא יעלה על 30 שנה ב – 1.3.17 סכום המלגה בסך 1500 $ ( בשקלים ). להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה: (1) מכתב בקשה אשר בו הצהרה על הכוונה להשתמש בכספי המלגה ללימודים או להשתלמויות , וכן לפרט תכניות בכוון זה. (2) תולדות חיים לפי הפירוט הבא: א. פרטים ביוגרפיים ( נא לציין גם שנות שרות- צבאי) ב. השכלה מוסיקלית ( מוסדות, מורים, תארים ) ג. עיסוק מקצועי ( פרוט עבודות בשכר אם ישנן) ד. רשימה של ביצוע –יצירותיו של המבקש\ת ( מועד, מבצעים, מסגרת ) ה. כל מידע אחר העשוי לסייע לוועדת –השופטים להכיר את המבקש\ת. (3) מכתב המלצה על המבקש\ת ממוסד לימודים ו\ או ממורה( אפשר יותר ממכתב אחד) (4) שלוש פרטיטורות ( להרכבים שונים) מיצירותיו של המבקש\ת. (5) צילום תעודה המעידה על גילו של המבקש\ת. המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מלגה הוא: 1.3.16 את הבקשות נא לשלוח אל איגוד הקומפוזיטורים בישראל, לכתובת המייל: israelcomposers@gmail.com. נא לציין בנושא: עבור תחרות על שם אברהם קלון. ועדת שופטים בת שלושה חברים, שתמונה ע"י הנהלת האיגוד, תדון בפניות ובחומר שיתקבלו ותבחר את הזוכה לשנת 2017. הזוכה במלגה יקבל\תקבל תעודה המעידה על זכייתו\ה מטעם איגוד הקומפוזיטורים. במידה ולא תמצא ועדת השופטים קומפוזיטור\ית ראוי\יה לקבלת מלגה מבין המבקשים, רשאית הנהלת האיגוד לקבל את המלצת הועדה ולהחליט על אי מתן מלגה באותה שנה. מועד הטקס והענקת המלגה ייקבע בתאום עם הזוכה.
חמישיית תל-אביב בקונצרט מיוחד בשיתוף איגוד הקומפוזיטורים
מהשעה 19:30 הרצאה מקדימה על יצירתו של שארינו מ-20:30 קונצרט מיצירות שארינו, בריו, אברם, חרל"פ ושטיינברג,
תחרות קומפוזיציה Walter Ferrato
לפרטים נוספים:
תחרות קומפוזיציה קונצ'רטו בן חמש דקות
לפרטים: http://mbz.hr/index.php?opt=news&act=mlist&id=5848&lang=hr למשלוח פרטיטורות: https://biennalezg.seamlessdocs.com/f/5mWtwV
תחרות קומפוזיציה "Michele Novaro"
התחרות פתוחה למלחינים עד גיל 30. יש להגיש עד 30 בספטמבר 2016 יצירה לאנסמבל קטן כמפורט בתקנון התחרות. להרשמה ותקנון ראו www.concorsonovaro.it
פסטיבל Mise-en-scene - קול קורא לפרטיטורות
לפרטים נוספים http://mise-en.org/
תחרות כתיבת יצירה סימפונית בהשראת העיר ורוצלאב
לפרטים נוספים www.amuz.wroc.pl
נחנך אתר אינטרנט לזכרו של המלחין דוד עורי
מוזיקאי, מחנך והומוריסטן www.davidori.com
המלחין אריק שפירא ז"ל הלך לעולמו
אריק שפירא מהמלחינים הבולטים בישראל, חתן פרס ישראל וחבר האיגוד, נפטר בספטמבר 2015 איגוד הקומפוזיטורים משתתף בצער המשפחה


העמותה היא מלכ"ר, מס' עמותה - 580147239