דף הבית
חברי האיגוד

Amitai Neeman


Amitai Neeman (1926-2005) was one of Israel's first song writers and well-known accordian players.
He was also a music planner for Radio One's classical music program for many years.

[Deceased 2005]

העמותה היא מלכ"ר, מס' עמותה - 580147239